The Vinyl Factory
The Vinyl Factory @TheVinylFactory
Soho, London thevinylfactory.com
The Home of Vinyl // Label • pressing plant • magazine • A/V shows • social@thevinylfactory.com
  • 18885 Tweets
  • 41515 Followers
  • 1641 Following